1) De normen

Ieder aangesloten lid kan goud, zilver of brons behalen op voorwaarde dat de vooropgestelde normen, die door het bestuur worden vastgelegd, behaald worden.
De normen die gehaald moeten worden zullen in het begin van ieder seizoen bekend gemaakt worden. Zowel voor de A- groep, de B-groep als voor de C-groep.
De normen voor het behalen van goud, zilver en brons kunnen op het einde van het seizoen versoepeld worden met één, twee of meerdere ritten indien:
– er ritten wegens omstandigheden niet kunnen doorgaan;
– er abnormaal veel zondagritten door zeer slecht weer letterlijk in het water vallen.

2) Meerdaagse uitstappen, cyclosportieven, toertochten, klassiekers

Enkel en alleen de ritten (of meerdaagse club-uitstappen) die in het programmaboekje staan en dus door de wielerclub worden georganiseerd tellen mee!
Opgelet met de meerdaagse club-uitstappen!
Enkel de dagen dat er op het thuisfront ook gefietst wordt tellen mee. Kwestie van geen ritten bij te maken

wtc kessenich, fietsclub, toer en wielerclub
wtc kessenich, fietsclub, toer en wielerclub
wtc kessenich, fietsclub, toer en wielerclub
wtc kessenich, fietsclub, toer en wielerclub

3) Van de ene groep naar de andere groep

Ieder lid van groep A, B of C kan zonder problemen één of meerdere keren meefietsen met een andere groep (A, B of C). De ritten tellen gewoon mee als er op diezelfde dag ook een rit is in de eigen groep. Dat is dus het geval voor al de zondagritten (+ feestdagen) aangezien dan zowel de A-groep, de B- groep als de C-groep een rit op het programma hebben.
Anders is het voor de zaterdagritten
Enkel de zaterdagritten die in de eigen groep worden gefietst tellen mee voor het kampioenschap. Kwestie van geen ritten bij te maken.
De afgelegde kilometers tellen wel altijd mee.
Een voorbeeld: een A-fietser doet mee aan een zaterdagrit van de B. Omdat er op die dag géén rit is bij de A telt deze rit ook NIET mee. De kilometers tellen wel mee.

4) De afgelegde kilometers

De afgelegde kilometers zijn in deze kompetitie van geen enkel belang. Enkel het aantal ritten telt mee. De kilometers worden natuurlijk wel genoteerd en aan het einde van het seizoen opgeteld bij de kilometers van de voorgaande jaren. De afgelegde kilometers komen dan ook in aanmerking voor:

  • De Trofee van Verdienste ………….25 000 km
  • Superkampioen …………………………50 000 km
  • Ouwe Taaie ………………………………75 000 km
  • Kannibaal ……………………………….100 000 km

Alle kilometers die in clubverband worden gefietst tellen mee: de zondagritten, de zaterdagritten en de meerdaagse uitstappen zowel bij de A-groep, de B-groep als bij de C-groep.

5) Groep A, groep B of groep C?

Men behoort tot de groep (A, B of C) waarmee men op het einde van het seizoen het meest aantal ritten heeft gefietst.
Een voorbeeld:

Toerist “Jef” fietst 30 ritten mee met de A-groep (27 op zondag en 3 grote ritten op zaterdag) én hij fietst 6 ritten mee met de B-groep (4 op zondag en 2 grote ritten op zaterdag). Bovendien fietst hij twee ritten mee met de C-groep (2 op zondag).

Besluit:
Jef is een A-fietser en de volgende ritten tellen mee voor het kampioenschap:

  • 27 ritten op zondag met de A-groep;
  • 4 ritten op zondag met de B-groep;
  • 2 ritten op zondag met de C-groep;
  • 3 grote zaterdagritten met de A-groep.

Een totaal dus van 36 ritten als A-fietser

wtc kessenich, fietsclub, toer en wielerclub